Θεραπευτικό Πρόγραμμα "Ζω-γραφίζω"

Ζω-γραφίζωΤο πρόγραμμα Ζω-γραφίζω είναι μία θεραπευτική παρέμβαση που συνδυάζει την παροχή εκπαίδευσης με ψυχοθεραπευτικά στοιχεία. Στηρίζεται στις αρχές της συστημικής θεραπείας και της θεραπείας Εστιασμένης στη Λύση. Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 8 εβδομάδες.

Στις 3 πρώτες συναντήσεις εφαρμόζονται μορφές ψυχο-εκπαίδευσης με τους γονείς με στόχο να είναι σωστά ενημερωμένοι, να δρουν κατάλληλα και να είναι προετοιμασμένοι για τη σωστή και δυναμική υποστήριξη των παιδιών τους. Οι γονείς σε αυτές τις συναντήσεις θα επανδρωθούν με γνώσεις και τεχνικές, σε τομείς όπως η επιβράβευση και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, στις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και θα ενημερωθούν για τα ΒΗΜΑΤΑ και τους ΣΤΟΧΟΥΣ του προγράμματος. 

Στις επόμενες 5 συναντήσεις το πρόγραμμα θα ασχοληθεί απευθείας με την ομάδα των παιδιών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει διαρκής καθοδήγηση και εποπτεία των εκπαιδευτικών από τις συντονίστριες του Ζω-γραφίζω.

Γιατί οι ενημερωμένοι γονείς είναι το κλειδί για ένα καλύτερο αποτέλεσμα!

 

zwgrafizw_flyer zwgrafizw_poster